Bra blir bättre

Våra tjänster håller hög kvalitet och utvecklas kontinuerligt. Vi är inne i en spännande utvecklingsfas som kommer att göra vår skolhälsovård än mer behovstäckande.

Behovsanpassat

Vi kan schemalägga mottagningstider och mängden personal för att på bästa sätt möta den lokala skolans behov. Erfarna skolsköterskor och skolläkare finns tillgängliga.

Effektivt

Genom att samordna våra resurser mellan flera skolor kan vi tillhandahålla en effektiv skolhälsovård. Skolsköterskor och skolläkare finns tillgängliga vid behov.

Verksamhetsansvar

En erfaren verksamhetsansvarig läkare överser vår skolhälsoverksamhet för garantera kvalitén.