ANSVARIG SKOLLÄKARE

KURATOR

SKOLSKÖTERSKOR

ADMINISTRATION

Sofie Landgren

Administrativ chef

Mela Mujanovic

Administratör