Företaget Skolhälsan erbjuder flexibel och kostnadseffektiv skolhälsovård till er friskola.

Vi har arbetat med detta sedan 1997. Elevantalet har successivt ökat och idag servar vi ett fyrtiotal skolor i Stockholmsområdet och Uppsala.

Åren har gett oss gedigen erfarenhet och vi har idag ett väl utarbetat koncept som fungerar mycket bra. Skolhälsan arbetar både på grundskole- och gymnasienivå.

Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder, som är till nytta såväl för elever, föräldrar och skolor.

Tjänsterna formas helt efter kundens behov och följer skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer.

Flexibelt
Antingen hjälper vi er att iordningställa en fungerande elevhälsomottagning med utrustning eller så använder vi rum på skolan som vi nyttjar när vi regelbundet kommer ut för att bedriva skolhälsovård. Då har vi nödvändigt material med oss.

Vi dokumenterar elektroniskt med Sveriges ledande, specialiserade dataprogram för skolhälsa för maximal effektivitet.