Vi vaccinerar alla barn enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Inför varje vaccinationstillfälle skickas ett vaccinationstillstånd hem till vårdnadshavare för underskrift. Det är viktigt att du som vårdnadshavare fyller i och skriver under detta för att ditt barn ska få vaccinationen och därmed ett fullgott skydd i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

För mer information om vaccinationer som erbjuds i skolan se:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Åk 2
Vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund

Åk 5
Vaccination mot HPV (humant papillomvirus)

Åk 8
Vaccination mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta.