Vi vaccinerar alla barn enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Inför varje vaccinationstillfälle skickas ett vaccinationstillstånd hem till vårdnadshavare för underskrift. Det är viktigt att du som vårdnadshavare fyller i och skriver under detta för att ditt barn ska få vaccinationen och därmed ett fullgott skydd i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Planerade vaccinationer

Åk 2
Vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund

Åk 5
Alla flickor erbjuds Gardasilvaccination. Gardasil är ett vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer. Omfattande information finns att läsa på www.gardasil.se. För att skriva ut föräldramedgivande för Gardasilvaccination klicka här.

Åk 8
Vaccination mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta.

Övriga vaccinationer

Skolhälsan kan även erbjuda annan vaccination. I dessa fall debiteras vårdnadshavaren och vaccinationerna sker på vår mottagning på Tingsvägen 19 i Sollentuna.

TBE
TBE orsakas av virus som drabbar nervsystemet. Viruset överförs till människan genom fästingbett. Stockholmskusten och Mälarområdet är riskområden för TBE. Vaccination rekommenderas till personer som vistas i bl.a. dessa områden.
Länk till Vårdguiden.

Resevaccinationer
Rådgivning och vaccination inför utlandsvistelser.
Länk till Vaccinationsguiden.

Inför vaccination

Förbered gärna ditt besök genom att skriva ut och fylla i vaccinationsblanketten. Dessa finns via denna länk.