Vi är Skolhälsan!

Friska barn
friska skolor

Skolhälsan är Sveriges ledande privata leverantör
av elevhälsovård till friskolor

Vi är Skolhälsan!

Friska barn friska skolor

Skolhälsan är Sveriges ledande privata leverantör av elevhälsovård till friskolor.

Välkommen till Skolhälsan!

Skolhälsan är Sveriges ledande privata leverantör av elevhälsovård till friskolor.
Vi erbjuder helhetslösningar för allt kopplat till elevhälsa och i mer än 20 år har vi tagit ansvaret för skolhälsovård på både på grundskole- och gymnasienivå.
Tjänsterna formas efter varje skolas behov i enlighet med skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Vi skapar långsiktiga relationer till våra skolor och erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ som samtidigt ger kontinuitet i skolhälsovården. Vår centrala administration inne på mottagningen avlastar våra skolsköterskor så att de får maximal tid till det viktigaste – att arbeta med eleverna.