MEDICINSKT ANSVARIG SKOLLÄKARE

Inga Elander

SKOLSKÖTERSKOR

Ann Bodén

Emma Keltamäki

Eva Nissar

Sharzad Bahador

Inger Stenbacka

Paula Fernandez Andåker

Millan Limett

ADMINISTRATION

Katarina Pereira dos Reis

VD

Christine Norström

Ekonomichef

Emma Keltamäki

Verksamhetsansvarig

Sofie Landgren

Administrativ chef

Lina Eriksson

Administratör